Duurzame stad heeft de toekomst

Samenwerking tussen sectoren, gecombineerde financieringsvormen en het toepassen van nieuwe technologieën op het terrein van bijvoorbeeld energie-opwekking en -beheersing, materiaalgebruik, ontwerp, bouw etc. bieden volop kansen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Samen vormgeven aan de verzorgingsstad

Verdere integratie en samenwerking alsmede de inzet van een enorm potentieel aan nieuwe technologieën en behandelwijzen zoals gepersonaliseerde zorg, e-health en healing environments verbeteren de zorg en welzijn en maken de kosten ook op de langere termijn volhoudbaar.

Naar een wendbare overheid

De huidige snelle veranderingen vragen om een overheid die steeds meer ruimte biedt aan nieuwe horizontale partnerships en tegelijkertijd toch richting blijft aangeven. Een aanpak die niet langer hiërarchisch, verticaal en aanbodgericht is, maar netwerkgericht, waardoor de slagvaardigheid en wendbaarheid aanmerkelijk kan worden vergroot.

Wij helpen publieke en private organisaties duurzaam te innoveren in een snel veranderende wereld.

Visie

De huidige snel veranderende wereld vraagt om nieuwe visies en strategieën die waarden creëren op ecologisch, sociaal en financieel terrein. Niet alleen vanuit de bestaande organisaties met een eenzijdige focus op efficiency maar in toenemende mate in co-productie en co-creatie met anderen. Kennis, netwerken, duurzame innovatie en ondernemerschap zijn de bepalende factoren in de 21e eeuw.

Zonder implementatie heeft strategie echter geen waarde. Na het bepalen van een nieuw uitdagend punt op de horizon is het zaak om de totale organisatie daarin mee te nemen. Als een gezamenlijke expeditie naar nieuwe oplossingen. Met als resultaat dat de strategie ook echt wordt beleefd, uitgevoerd en gerealiseerd. Ondersteund door een 'toekomstvaste' en flexibele ICT infrastructuur.

If you do not think about your future, you cannot have one.

John Galsworthy, Engelse schrijver
1867-1933

Tweets

Straight roads do not make great drivers.
Retweeted by André van Wijk
It may seem far away, but rising temperatures in the #Arctic hit home much more than most people realize… https://t.co/Q18W3BoY8e
Retweeted by André van Wijk
Vandaag sprak Kate Raworth in de Tweede Kamer over “de enige donut die goed voor ons is”. Met Kamerleden en publiek… https://t.co/Ohtz09f2k8
Retweeted by André van Wijk
On the question: ‘What would you advise Dutch MPs?’, @KateRaworth answers: Take a look at a picture of your (grand)… https://t.co/TmRcnYyxi5
Retweeted by André van Wijk
Kate Raworth: ‘Het fossiele denken staat verandering in de weg’. Vanmiddag spreekt ze in de Tweede Kamer. @ewaldenghttps://t.co/7jrT5rtDPp
Retweeted by André van Wijk
"This company is not somehow separate from everything else. Are we not all connected? Are we not all one? Isn’t tha… https://t.co/SqDZztS8Op
Retweeted by André van Wijk

over Connectory

Connectory is een initiatief van André van Wijk. Hij heeft als accountant, adviseur en interim-manager ruime ervaring opgedaan met organisaties in zowel het private als het publieke domein (o.a. zorg, welzijn, woningbouwcorporaties, onderwijs, SW-bedrijven, financiële instellingen en regionale/ lokale overheden).

Vanaf 2000 heeft hij leiding gegeven aan de oprichting, groei, verzelfstandiging en verkoop van een aantal opeenvolgende publieke bedrijven actief op het gebied van de stedelijke vernieuwing en maatschappelijke ontwikkeling. Daarbij heeft hij veel expertise opgebouwd op het gebied van strategie-vorming, -implementatie, programma-/ projectmanagement en governance. Dit heeft oa. geresulteerd in een nieuw coöperatief samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties in de stad Breda. Een initiatief dat inmiddels navolging krijgt op meerdere plaatsen in het land.

De grote uitdagingen van deze tijd vragen om nieuwe oplossingen in nagenoeg alle sectoren van de maatschappij. Vanuit die overtuiging en met een passie voor vernieuwing en creativiteit is Connectory opgericht. Met als doel bij te dragen aan het traject om van Nederland het meest duurzame en innovatieve land ter wereld te maken.

Diensten

Klik op de buttons om meer te lezen over ons dienstenaanbod en neem contact met ons op voor meer informatie.

Strategie-advies

In een tijd van fundamentele veranderingen wordt strategie steeds belangrijker. Connectory helpt publieke en private organisaties met het ontwikkelen of optimaliseren van een duurzame strategie. Nieuwe strategieën en bedrijfsmodellen die in toenemende mate in co-productie en co-creatie met anderen worden vormgegeven.

Wij maken daarbij gebruik van het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder, waarbij het bedrijfsmodel wordt beschreven aan de hand van negen bouwstenen die gezamenlijk de vier hoofdgebieden van een organisatie (klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid) omvatten. Geen abstracte beschouwingen in dikke rapporten, maar concreet en actiegericht.

Implementatie

Zonder implementatie heeft strategie geen waarde. In de praktijk wordt hier vaak het verschil gemaakt. Vanuit onze ervaring geloven wij sterk in de gezamenlijke expeditie naar nieuwe oplossingen. Alleen door mensen mee te nemen, te enthousiasmeren voor de nieuw ingeslagen weg, ontstaat het commitment, de gedeelde ambitie en energie die nodig is voor duurzame verandering en resultaten.

Governance

De huidige tijd vraagt om het vermogen om duaal te sturen d.w.z. sturen op zowel vernieuwing en innovatie als op beheersing en efficiency. Dat laatste raakt direct aan de governance van de organisatie. Governance is de manier waarop de processen zijn georganiseerd en worden aangestuurd. Strategie, verantwoording, transparantie, risicomanagement en afstemming op nieuwe bedrijfsmodellen kunnen aanleiding zijn tot herziening van de governance van een organisatie. Ook leiden de aangescherpte eisen en strengere toezicht van overheden tot aanpassingen in de governance bij publieke en private organisaties.

Connectory ondersteunt publieke en private organisaties bij de herziening en implementatie van hun governance.

Interim-management

Op basis van onze praktijkervaring bieden we oplossingen voor vragen op het gebied van interim-management. Het tijdelijk leiden van een afdeling of sector kan hierbij dan desgewenst samen gaan met een ontwikkelopdracht.

Connect

Stuur ons een bericht door middel van het onderstaand contact formulier of maak gebruik van onze contactgegevens

Postadres

Connectory
Burgemeester Sweensplein 39
5121 EM Rijen

Telefoonnummer

+31(0)6 3910 8114

Emailadres

info@connectory.nl

KvK

57368988